Plany studiów

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20.

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

I stopień kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

 

Kierunek Elektrotechnika

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Inżynieria systemów elektrycznych

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka

 Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.

Kierunek Elektrotechnika

plan studiów I stopnia

plany studiów II stopnia:

  Informatyczne Systemy Automatyki

  Monitoring i Diagnostyka Układów Elektrycznych

  Współczesne Systemy Trakcji Elektrycznej

  Elektryczne Urządzenia Sterowania

  Elektroenergetyka

   

Kierunek Energetyka - przeniesiony od 1.10.2019 na WIŚiE

plan studiów I stopnia

 

Kierunek Informatyka

plan studiów I stopnia