Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17