Akademiki studenckie 2019/2020

Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2019/2020 - [pobierz]

Skrócona informacja dla wszystkich obecnych studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PK w roku akademickim 2019/20:

1. Wszyscy studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK zobowiązani są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 7.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 12.05.2019 r. (do godz. 23:59).

2. AOS PK w dniu 13.05.2019 r. dokona weryfikacji przesłanych wniosków.

3. Studenci PK, którzy znajdą się w grupie osób o najniższych dochodach, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w następujących okresach:
a) kobiety – od 13.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 16.05.2019 r. (do godz. 16:00),
b) mężczyźni – od 14.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 16.05.2019 r. (do godz. 16:00).

4. Studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK, którzy nie wysłali e-wniosku w terminie określonym w dokumencie, będą mieć możliwość wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat w okresie od 17.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 19.05.2019 r. (do godz. 23:59).

5. AOS PK w dniu 20.05.2019 r. nada uprawnienia do tworzenia rezerwacji studentom PK, którzy są aktualnymi mieszkańcami OS PK i przesłali e-wniosek w określonym terminie.

6. Studenci PK, którzy są aktualnymi mieszkańcami OS PK, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w następujących okresach:
a) kobiety – od 20.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 23.05.2019 r. (do godz. 16:00),
b) mężczyźni – od 21.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 23.05.2019 r. (do godz. 16:00)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami: punkt 3 dokumentu.

Skrócona informacja dla kandydatów przyjętych na I rok studiów I i II stopnia, w roku akademickim 2019/2020:

Miejsca w DS PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad:

1. Wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 21.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 25.08.2019 r. (godz. 23.59).

2. Tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 27.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 1.09.2019 r. (do godz. 23.59); po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.).

3. W procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2019/2020), tj. u kierownika danego domu studenckiego.

4. Osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2019 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK.

5. Osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat, będą miały możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS PK tylko w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami: punkt 9 dokumentu.