Akademiki studenckie

Zasady przyznawania miejsc w roku ak.2011/12

 

Stypendium mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, który złożył stosowne oświadczenie oraz okazał oryginał umowy najmu lokalu, w którym mieszka i złożył kserokopię tego dokumentu.

Oświadczenie