Godziny przyjęć dla studentów studiów stacjonarnych

Godziny przyjęć dziekanatu ze względu na sytuację  epidemiologiczną zostają zawieszone do odwołania.
Strony przyjmowane są w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku  do piątku.
Prosimy o ograniczenie wizyt w budynku WIEiK do niezbędnego minimum i kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami dziekanatu.

kierunek Informatyka oraz Informatyka w inżynierii  komputerowej, studia stacjonarne I stopnia:
do końca września 2020:
- I rok - pokój 203c
- II rok - pokój 204
- III rok - pokój 205
- IV rok - pokój 203b

Szczegółowy podział na opiekunów kierunku pojawi się z końcem września.

kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia oraz studia doktoranckie
mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz, pokój 205 (tel.628-20-43):
      poniedziałek: 11.00 - 12:30
      wtorek: 12.00 - 13.00
      środa: 10.00 – 11.00
      czwartek: 11.00 – 12.00

kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia:
mgr inż. Magdalena Dąbrowska, pokój 203c (tel. 628-26-07):

      poniedziałek: 10.00 - 13.00 
      wtorek: 9.00 - 12.00
      środa: 11.00 – 14.00 (zmiana godz. przyjęcia od 1.03.2020 na 9.30 - 12:30)
      czwartek: 10.00 – 13.00

Dyplomanci, obrony prac, absolwenci:
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik, pokój 204 (tel 628-26-49):

      poniedziałek: 8.00 - 11.00
      wtorek: 11:00 - 14:00             
      środa: 8.00 – 11.00
      czwartek: 8.00 – 11.00

Sprawy socjalne i stypendialne, Erasmus, studenci bilateralni:
mgr inż. Iwona Gołdasz, pokój 203c (tel.628-26-07):

      poniedziałek: 9.00 – 13.00
      wtorek: 9.00 – 13.00
      środa: 9.00 – 13.00
      czwartek: 9.00 – 13.00

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

wkrótce