Godziny przyjęć dla studentów studiów stacjonarnych

kierunek Informatyka oraz Informatyka w inżynierii  komputerowej, studia stacjonarne I stopnia:
inż. Krystyna Hartel, pokój 204, (tel. 628-26-10):
      poniedziałek: 11.00 - 13.00
      wtorek: 9:00 - 13:00
      środa: 9.00 - 12.00
      czwartek: 9.00 - 12.00

kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia oraz studia doktoranckie
mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz, pokój 205 (tel.628-20-43):
      poniedziałek: 11.00 - 12:30
      wtorek: 12.00 - 13.00
      środa: 10.00 – 11.00
      czwartek: 11.00 – 12.00

kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia:
mgr inż. Magdalena Dąbrowska, pokój 203c (tel. 628-26-07):

      poniedziałek: 10.00 - 13.00 
      wtorek: 9.00 - 12.00
      środa: 11.00 – 14.00 (zmiana godz. przyjęcia od 1.03.2020 na 9.30 - 12:30)
      czwartek: 10.00 – 13.00

Dyplomanci, obrony prac, absolwenci:
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik, pokój 204 (tel 628-26-49):

      poniedziałek: 8.00 - 11.00
      wtorek: 11:00 - 14:00             
      środa: 8.00 – 11.00
      czwartek: 8.00 – 11.00

Sprawy socjalne i stypendialne, Erasmus, studenci bilateralni:
mgr inż. Iwona Gołdasz, pokój 203c (tel.628-26-07):

      poniedziałek: 9.00 – 13.00
      wtorek: 9.00 – 13.00
      środa: 9.00 – 13.00
      czwartek: 9.00 – 13.00

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

Kierunek Elektrotechnika I stopień:
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz

      poniedziałek: 9.30 - 11.00

Kierunek Elektrotechnika II stopień:
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

      środa: 11.30 - 13.00

kierunek Informatyka, Informatyka w inżynierii komputerowej, I stopień:
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski

       wtorek: 11.00 - 12.30 (proszę wcześniej o mail) 

kierunek Infotronika II stopień:
Dr hab. inż. Andrzej Szromba

      środa: 11.00 - 12.30