Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/17

Tydzień rozpoczynający się 27.02.2017 r. jest tygodniem nieparzystym

 

Elektrotechnika: Elektrotechnika 

Energetyka: Energetyka 

Informatyka: Informatyka 

Studia II stopnia: Studia magisterskie