Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2019/20

Tydzień rozpoczynający zajęcia będzie tygodniem nieparzystym

 

Elektrotechnika: Elektrotechnika 

Informatyka: Informatyka 

Studia magisterskie: Studia magisterskie 

Studia doktoranckie: Studia doktoranckie