Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2019/20

Tydzień rozpoczynający zajęcia będzie tygodniem nieparzystym

 

Elektrotechnika: Elektrotechnika 

Informatyka: Informatyka 

Infotronika (studia magisterskie): Studia magisterskie 

Elektrotechnika (studia magisterskie): Studia magisterskie 

Studia doktoranckie: Studia doktoranckie