Administracja

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁU:
mgr inż. Ewa Biały,  tel. (12) 628-26-01, e-mail: e-0@pk.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRUJĄCY BUDYNKAMI 10-21, 10-14, 10-55:
Dariusz Kubala-Matwiejczyk, e-mail: kmdar@o2.pl, tel. (12) 628-26-53

REFERENT:
Katarzyna Bielecka, e-mail: kbielecka@pk.edu.pl, tel. (12) 628-26-08

SPECJALISTA ds. FINANSOWYCH:
Grażyna Franaszek,e-mail: gfranaszek@pk.edu.pl, tel. (12) 628-21-44

STARSZY SPECJALISTA ds. SIECI KOMPUTEROWEJ:
mgr inż. Grzegorz Nowakowski, e-mail: gnowakowski@pk.edu.pl, tel. (12) 628-25-73

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, PRZEWODY DOKTORSKIE:
inż. Beata Kocoń, e-mail: bkocon@pk.edu.pl, tel. (12) 628-20-43