Godziny przyjęć Dziekanatu WIEiK

kierunek Informatyka I stopień oraz Elektrotechnika II stopień w roku akademickim 2018/19:
inż. Krystyna Hartel, pokój 204, (tel. 628-26-10):

      poniedziałek: 11.00 - 13.00
      środa: 9.00 - 11.00
      czwartek: 9.00 - 11.00

kierunek Energetyka I i III stopień(studia doktoranckie):
mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz, pokój 205 (tel.628-20-43):

      wtorek: 12.00 - 13.30
      środa: 10.00 – 11.30
      czwartek: 11.00 – 12.30

kierunek Elektrotechnika I stopień:
mgr inż. Magdalena Dąbrowska, pokój 203c (tel. 628-26-07):

      poniedziałek: 10.30 - 12.30
      wtorek: 9.00 - 10.30
      środa: 11.30 – 13.00
      czwartek: 10.30 – 12.30

Dyplomanci, obrony prac, absolwenci:
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik, pokój 204 (tel 628-26-49):

      poniedziałek: 8.00 - 10.00
      środa: 8.00 – 10.00
      czwartek: 8.00 – 10.00

Sprawy socjalne i stypendialne (I, II, III stopień studiów, Erasmus, bilateralni):
mgr inż. Iwona Gołdasz, pokój 203 (tel.628-26-01):

      poniedziałek: 9.00 – 13.00
      wtorek: 9.00 – 13.00
      środa: 9.00 – 13.00
      czwartek: 9.00 – 13.00
      piątek: 9.00 – 13.00 studenci Erasmusa

Dziekanat studiów niestacjonarnych:
mgr Ewa Lutyńska, pokój 203 b (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)(tel 12 628 26 06):
      poniedziałek: dzień wewnętrzny bez przyjęć
      wtorek: 12.30 – 14.000
      środa: 15.00 – 17.00
      czwartek: 12.30 – 14.00
      piątek: dzień wewnętrzny bez przyjęć

Informacje o dyżurach w soboty lub niedziele podawane są na bieżąco w "wirtualnym dziekanacie".