Postępowania habilitacyjne

dr inż. Andrzej Szromba

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Szromby w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

  • 06.07.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
  • 19.09.2018 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
  • 19.09.2018 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
  • 05.10.2018 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
  • do 17.12.2018 r. - przygotowanie recenzji
  • 16.01.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja Habilitacyjna)

Załączniki: