Rada Wydziału

Przewodniczący Rady Wydziału:

Prof.dr hab.inż. Adam Jagiełło


Członkowie Rady Wydziału:

Prodziekani:

Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Dr inż. Andrzej Szromba

Nauczyciele akademiccy, będący samodzielnymi pracownikami nauki:

Prof. dr hab. inż. Edward Layer, prof. zw. PK
Prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński, prof. zw. PK
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk,prof.PK, prof. zw. PK
Prof. dr hab. inż. Vasyl Hudym
Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
Prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk
Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK
Dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
Dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Dr hab. inż. Janusz Gołdasz
Dr hab. inż. Tomasz Węgiel

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi pracownikami nauki:

Dr inż. Wojciech Czuchra
Dr inż. Andrzej Drwal
Dr inż. Damian Grela
Dr inż. Zbigniew Kokosiński
Dr inż. Wojciech Mysiński
Dr inż. Maciej Sułowicz

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickim:

Mgr inż. Marek Popczyk
Inż. Beata Kocoń

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

Inż. Jakub Bożek
Anna Czech
Mateusz Filip
Klaudia Hajto
Aleksandra Hoffman
Daria Kowalska

Przedstawiciel związków zawodowych


Kierownik administracyjny wydziału:

Mgr Irmina Szkarłat