Rada Wydziału

Przewodniczący Rady Wydziału:

Prof.dr hab.inż. Adam Jagiełło


Członkowie Rady Wydziału:

Prodziekani:

Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Dr hab. inż. Andrzej Szromba

Nauczyciele akademiccy, będący samodzielnymi pracownikami nauki:

Prof. dr hab. inż. Edward Layer, prof. zw. PK
Prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński, prof. zw. PK
Prof. dr hab. inż. Vasyl Hudym
Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
Prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK
Dr hab. inż. Tomasz Węgiel
Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi pracownikami nauki:

Dr inż. Wojciech Czuchra
Dr inż. Andrzej Drwal
Dr inż. Damian Grela
Dr inż. Wojciech Mysiński
Dr inż. Maciej Sułowicz

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickim:

Mgr inż. Marek Popczyk
Inż. Beata Kocoń

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

Katarzyna Mrozowska
Oxana Danilova
Krzysztof Bolek
Maciej Gibas
Nikita Olchowski
Miłosz Worwa

Przedstawiciel związków zawodowych

Mgr inż. Iwona Gołdasz (NSZZ Solidarność)
Dr inż. Ryszard Mielnik (ZNP)

Kierownik administracyjny wydziału:

Mgr Irmina Szkarłat