Administracja

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁU:

mgr inż. Ewa Biały

tel. (12) 628-26-01

e-mail: e-0@pk.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRUJĄCY BUDYNKAMI 10-21, 10-14, 10-55:

Dariusz Kubala-Matwiejczyk

tel. (12) 628-26-53

e-mail: kmdar@o2.pl

REFERENT:

Katarzyna Bielecka

tel. (12) 628-26-08

e-mail: kbielecka@pk.edu.pl

SPECJALISTA ds. FINANSOWYCH:

Grażyna Franaszek

tel. (12) 628-21-44

e-mail: gfranaszek@pk.edu.pl

STARSZY SPECJALISTA ds. SIECI KOMPUTEROWEJ:

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

tel. (12) 628-25-73

e-mail: gnowakowski@pk.edu.pl

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, PRZEWODY DOKTORSKIE:

inż. Beata Kocoń

tel. (12) 628-20-43

e-mail: bkocon@pk.edu.pl