Aktualności: Erasmus

Komunikat nr 7 Dziekana WIEiK z dnia 25 marca 2022 r.

Rozliczanie godzin dydaktycznych prowadzonych w ramach programu Erasmus

28 marca 2022
erasmus

Kwalifikacje na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23

Kwalifikacje na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23

6 lutego 2022
erasmus

Trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku 2020/2021

Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów (lub jednego dla studentów pierwszego roku), posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego (musi być pozytywny!).

17 lutego 2020