Aktualności: Stypendia

Spotkanie informacyjne – Kształcenie w Szkole Doktorskiej, 14.06.2022, 18:00

Spotkanie informacyjne – Kształcenie w Szkole Doktorskiej, 14.06.2022, 18:00

13 czerwca 2022

Dyżur ds. socjalnych dla studentów WIEiK

Informujemy, że dyżur ds. socjalnych dla studentów WIEiK w sobotę od 8:00 -14:00 pok.203 C II piętro Dziekanat. W tych godzinach będzie można złożyć   dokumenty oraz otrzymać informacje odnośnie wniosków  dotyczących  stypendiów.  Przypominamy, iż termin składania wniosków stypendialnych  zgodnie z Regulaminem PK do 4.10. 2021. W razie dodatkowych pytań prosimy o  kontakt e-mail:  igoldasz@pk.edu.pl

23 września 2021

Wytyczne odnośnie zapomóg i pomocy socjalnej wg.ustawy “Tarcza 2.0”

Jeżeli student złożył wniosek o jednorazową zapomogę z powodu utraty dochodu spowodowanej stanem epidemii i studiuje łącznie więcej niż 6 lat to można przyznać jednorazową zapomogę.

4 maja 2020

Studenci i doktoranci – możliwość zapomogi – informacja

Studenci i doktoranci, którzy w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego oraz z innych przyczyn związanych z pandemią koronawirusa, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać pomoc z uczelni w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego.

5 kwietnia 2020

Informacja z Działu Spraw Studenckich

Wstrzymuje się wypłatę stypendium, gdyż na ten moment nie można tworzyć plików wypłat świadczeń stypendialnych (dla Działu Finansowego) dla studentów i doktorantów, wypłacanych z funduszu stypendialnego w miesiącu styczeń 2020 r.

8 stycznia 2020