Dyplomowanie

Na WIEIK obowiązują następujące terminy zgłaszania przez Pracowników tematów prac dyplomowych: 1 kwietnia i 1 listopada. Zgodnie z obowiązującymi na PK przepisami, Studenci mają prawo uzgadniać z Pracownikami tematy prac dyplomowych przez upływem wyżej wymienionych terminów.

Tematy prac dyplomowych (dostępne do pobrania od 18 stycznia 2023r. )

Weryfikowanie prac dyplomowych w systemie ASAP

Egzamin dyplomowy

Szablon pracy dyplomowej

Harmonogram egzaminów dyplomowych (aktualizacja 07 września 2023 godz. 10.00)