Dyplomowanie

Tematy prac dyplomowych (dostępne do pobrania od 25 czerwca 2022 r)

Weryfikowanie prac dyplomowych w systemie ASAP

Egzamin dyplomowy

Szablon pracy dyplomowej

Harmonogram egzaminów dyplomowych (aktualizacja 9 czerwca 2022)