Rekrutacja

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia.

Obecnie proponujemy Państwu 1,5 roczne studia stacjonarne II stopnia na kierunkach Elektrotechnika i automatyka oraz Infotronika. Elektroniczna rejestracja kandydatów startuje już 16.01.2023 r.

Dyżury komisji rekrutacyjnej dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

e-mail: rwe@pk.edu.pl

Dyżury (od 16 stycznia 2023):
od poniedziałku do piątku
od godz. 10:00 do 13:00.