Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek Elektrotechnika

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

studia trzeciego stopnia

Kierunek Energetyka

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

Kierunek Informatyka

studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

studia pierwszego stopnia

Kierunek Infotronika (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

studia drugiego stopnia