Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy od dnia 01.06.2020 odbywa się w formie zdalnej

Procedura przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w COVID

Zaświadczenia o ukończeniu studiów przesyłane są na podstawie zamówienia, przekazanego drogą mailową na adres alp@pk.edu.pl, nie wcześniej, niż w dniu następnym po obronie, przez system Wirtualnego Dziekanatu.

Instrukcje ASAP:

Regulamin antyplagiatowy

Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych

ASAP – instrukcja dla studenta

ASAP – instrukcja dla nauczyciela

ASAP – zmiany w wersji 2.0