Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy od semestru letniego 2021/22 odbywa się w formie stacjonarnej

Zaświadczenia o ukończeniu studiów wydawane są nie wcześniej, niż w następnym dniu roboczym po egzaminie dyplomowym.

Instrukcje ASAP:

Regulamin antyplagiatowy

Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych

ASAP – instrukcja dla studenta

ASAP – instrukcja dla nauczyciela

ASAP – zmiany w wersji 2.0

Procedura i harmonogram przystępowania do egzaminu dyplomowego

Spis dokumentów niezbędnych do złożenia w jednostkach WIEiK przed egzaminem dyplomowym

Wzory formularzy


Zagadnienia na egzamin dyplomowy:

Elektrotechnika – studia stacjonarne (E-7)


Elektrotechnika – studia niestacjonarne (E-8)