Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy w semestrze zimowym 2022/23 odbywa się w formie stacjonarnej

Zaświadczenia o ukończeniu studiów wydawane są nie wcześniej, niż w następnym dniu roboczym po egzaminie dyplomowym.

Instrukcje ASAP:

Regulamin antyplagiatowy

Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych

ASAP – instrukcja dla studenta

ASAP – instrukcja dla nauczyciela

ASAP – zmiany w wersji 2.0

Procedura i harmonogram przystępowania do egzaminu dyplomowego

Spis dokumentów niezbędnych do złożenia w jednostkach WIEiK przed egzaminem dyplomowym

Wzory formularzy


Zagadnienia do egzaminów dyplomowych:

Elektrotechnika – studia stacjonarne I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne I stopnia specjalność Inżynieria systemów elektrycznych

Informatyka w inżynierii komputerowej – studia stacjonarne

Informatyka w inżynierii komputerowej – studia niestacjonarne

Elektrotechnika i automatyka – studia niestacjonarne II stopnia – specjalność Elektroenergetyka