Godziny przyjęć Dziekanatu WIEiK

Studia stacjonarne II stopnia oraz studia doktoranckie
mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz, pokój 205 (tel. 12 628-20-43):

      poniedziałek – czwartek: 10.00 – 13:00
Studia stacjonarne I stopnia (kierunek Elektrotechnika, Elektrotechnika i automatyka):
mgr inż. Magdalena Dąbrowska, pokój 203c (tel. 12 628-26-07):

      poniedziałek – czwartek: 9.00 – 13.00
Studia stacjonarne I stopnia (kierunek Informatyka, Informatyka w inżynierii komputerowej): 
mgr  Krzysztof Pilch, pokój 204 (tel 12 628-26-49): 

      poniedziałek – czwartek: 9.00 – 13.00 
mgr inż.  Czesław Błąkała, pokój 204 (tel 12 628-26-10): 
      poniedziałek – czwartek: 9.00 – 13.00 
Dyplomanci, absolwenci:
mgr  Krzysztof Pilch, pokój 204 (tel 12 628-26-49): 
      poniedziałek – czwartek: 9.00 – 13.00 
mgr inż.  Czesław Błąkała, pokój 204 (tel 12 628-26-10): 
      poniedziałek – czwartek: 9.00 – 13.00 

Piątek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć. 

Sprawy socjalne i stypendialne:
lic.Karolina Windak, pokój 203C (tel 12 628-26-07) :

poniedziałek: 10.00-14.00, wtorek i czwartek: 9.00-13.00

Dziekanat studiów niestacjonarnych 

Godziny przyjęć: studenci niestacjonarni przyjmowani są w godzinach urzędowania dziekanatu studiów niestacjonarnych oraz na dyżurach sobotnich, które organizowane są dwa razy w miesiącu wg ogłoszeń w “wirtualnym dziekanacie”.

Studia niestacjonarne II stopnia 
mgr Ewa Lutyńska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06  
e-mail: elutynska@pk.edu.pl 
Godziny przyjęć: wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00  oraz  środa – 15.00 – 17.00 
Studia niestacjonarne I stopnia 
Anna Wesołowska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć) 
e-mail: anna.wesolowska@pk.edu.pl 
Godziny przyjęć: wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00  oraz  środa – 15.00 – 17.00 

Poniedziałek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć.