Harmonogram ostatniego semestru studiów na rok 2021/22

Komunikat Dziekana WIEiK w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2022/23