Harmonogram ostatniego semestru studiów

Komunikat Dziekana WIEiK w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2022/23