Historia Wydziału

Najważniejsze fakty z historii Wydziału

Poczet Dziekanów

Jubileusz 40-lecia powołania kierunku Elektrotechnika

Informacje Jubileusz 50-lecia PK

Informacje Jubileusz 60-lecia PK

Informacje Jubileusz 70-lecia PK

Nasza Politechnika – informacje o Wydziale