Informatyka w Inżynierii Komputerowej

Kierunek Informatyka w Inżynierii Komputerowej prowadzony jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej o profilu akademickim realizuje pełny program studiów I stopnia w zakresie Informatyki w odniesieniu do inżynierii, tzn. działalności zajmującej się rozwojem techniki i technologii.

W szczególności inżynieria komputerowa zajmująca się projektowaniem i konstrukcją nowoczesnych rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej z zakresu informatyki i elektronicznej techniki cyfrowej, dostarcza produktów i narzędzi dla współczesnej inżynierii, jakimi są systemy komputerowe: uniwersalne i otwarte, w tym internet przedmiotów oraz chmury i mgły obliczeniowe oraz specjalizowane i wbudowane, w tym scalone, mikroelektroniczne, reaktywne i czasu rzeczywistego.

Inżynierowie naszego kierunku posiadają wiedzę z inżynierii oprogramowania, która integruje czynnik (ang. ware) sprzętowy (ang. hardware), programowy (ang. software) i sieciowy (ang. netware) współczesnych systemów komputerowych oraz wskazuje i rozwiązuje problemy tzw. czynnika ludzkiego (ang. peopleware) – w praktycznych aspektach informatyki.

Kierunek prowadzony jest bez podziału na specjalności.