Infotronika

Infotronika to nowoczesny kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Studenci na tym kierunku poznają technologię IQRF oraz uczą się jej wykorzystania do budowania rozproszonych systemów monitoringu. Kierunek ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

Na tym kierunku nie są prowadzone żadne specjalności.