Jubileusz 40-lecia powołania kierunku Elektrotechnika

W 2015 roku obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki przypadającego na dzień 10 czerwca b.r. będą odbywać się na terenie Politechniki Krakowskiej i będą powiązane z obchodami jubileuszu 40-lecia powołania kierunku kształcenia ELEKTROTECHNIKA w PK.
Organizatorem będzie Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Władze Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
W dniu 10.06.2015 (środa) o godz. 14:00 rozpocznie się TRADYCYJNE SPOTKANIE AKTYWU SEP z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ELEKTRYKI 2015. Spotkanie odbędzie się w sali 1/7 w budynku DZIAŁOWNIA (uczestnictwo za zaproszeniami).
W ramach Spotkania przewidywane jest przedstawienie m.in. genezy Międzynarodowego Dnia Elektryki, rysu historycznego dotyczącego 40-lecia kierunku ELEKTROTECHNIKA oraz dzień dzisiejszy WIEiK.

W trakcie spotkania przewidziane jest zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

40 lat kierunku studiów Elektrotechnika na Politechnice Krakowskiej (rys historyczny)