Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Katedra Inżynierii Elektrycznej jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
 
W Katedrze E-2 prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny
 
Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunkach INFORMATYKA w INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ, INFORMATYKA, ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFOTRONIKA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia. 
Adres 

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
Politechnika Krakowska 
ul. Warszawska 24 
31-155 Kraków 

Kierownictwo 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK 

Sekretariat: 

Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 409A 

mgr inż. Janina Ryszka   
e-mail: janina.ryszka@pk.edu.pl 
tel.: 12 628-26-14 
pok. 409A 
tel./fax: +48 12 628-20-44 

mgr Agata Taler 
e-mail: agata.taler@pk.edu.pl 
tel.: 12 628-26-14 
pok. 409A 
tel./fax: +48 12 628-20-44