Kolegium Wydziału

Skład Kolegium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

4-letnia kadencja od 01.03.2021 r. do 28.02.2025 r.


I. Dziekan:

 • 1. Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

II. Prodziekani:

 • 2. Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
 • 3. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 • 4. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
 • 5. Dr inż. Bartosz Rozegnał

III. Kierownicy jednostek:

 • 6. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (E-1)
 • 7. Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (E-2)

IV. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni:

 • 8. Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK
 • 9. Dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK
 • 10. Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
 • 11. Dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

V. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 12. Dr inż. Sławomir Bąk
 • 13. Dr inż. Wojciech Czuchra
 • 14. Dr inż. Arkadiusz Duda
 • 15. Dr inż. Joanna Strug

VI. Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi:

 • 16. Mgr Ewa Lutyńska
 • 17. Mgr inż. Marek Popczyk

VII. Przedstawiciele samorządu studenckiego:

 • 18. Szymon Nachman

VIII. Przedstawiciele samorządu doktorantów:

 • 19. Mgr inż. Łukasz Sołtysek

Osoby z głosem doradczym:

 • 20. Mgr inż. Iwona Gołdasz (NSZZ Solidarność)
 • 21. Dr inż. Ryszard Mielnik (ZNP)
 • 22. Mgr inż. Ewa Biały (kierownik administracyjny)

Profesorowie seniorzy:

 • 23. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
 • 24. prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński