Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Budzetu i Finansów

l.p.imię i nazwiskofunkcja
1.dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PKPrzewodniczący
2.dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PKProdziekan
3.dr inż. Zbigniew SzularCzłonek
4.dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PKCzłonek
5.dr hab.inż. Tomasz Wegiel, prof. PKCzłonek
6.dr inż. Grzegorz PędrakCzłonek
7.mgr Ewa BiałyCzłonek
8.Szymon Nachman – Przedstawiciel Samorzadu StudenckiegoCzłonek

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki od 02.06.2021 r.

l.p.imie i nazwiskofunkcja
1.dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PKPrzewodniczący
2.dr inż. Bartosz RozegnałProdziekan
3.dr hab.inż.Mieczysław Drabowski, prof. PKCzłonek
4.dr inż. Zbigniew Pilch Członek
5.dr inz. Grzegorz PędrakCzłonek
6.dr inż. Łukasz ŚcisłoCzłonek
7.dr inż. Karol Suchenia Członek
8.mgr inż. Grzegorz NowakowskiCzłonek
9.dr Leszek Żyra Członek
10.Szymon Nachman Członek
11.mgr inż. Łukasz Sołtysek Członek
12.mgr Ewa Lutyńska (kierownik dziekanatu) Członek

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia od 02.06.2021 r. w składzie:

l.p.imie i nazwiskofunkcja
1.dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof.PKPrzewodniczący
2.dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof.PK Prodziekan
3.dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK  (kierownik Katedry E-1)Członek
4.dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (kierownik Katedry E-2)  Członek
5.dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK Członek
6.dr inż. Joanna Strug Członek
7.mgr inż. Łukasz Sołtysek Członek
8.dr Leszek Żyra Członek
9.Szymon Nachman Członek
10.dr inż. Wojciech Czuchra Członek
11.mgr Ewa Lutyńska (kierownik dziekanatu) Członek

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

l.p.imie i nazwiskofunkcja
1.dr hab.inż. Maciej Sułowicz, prof. PKPrzewodniczący
2.dr hab.inż. Tomasz Wegiel, prof.PKCzłonek (kierownik jednostki)
3.dr hab.inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PKCzłonek (kierownik jednostki)
4.mgr inz. Iwona Gołdasz (związki zawodowe)Członek
5.dr inz. Ryszard Mielnik (ZNP)Członek
6.mgr Ewa Biały (Kierownik Administracyjny)Członek

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia do uruchomienia studiów w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2022/2023:

l.p.imie i nazwiskofunkcja
1.dr inż. Bartosz RozegnałPrzewodniczący
2.dr inż. Sławomir BąkSekretarz Komisji
3.mgr inż. Dariusz Dorota Sekretarz Komisji
4.mgr inż. Anna SucheniaCzłonek
5.dr inż. Joanna StrugCzłonek
6.dr inż. Karol SucheniaCzłonek
7.mgr inż. Paweł KrólCzłonek
8.dr inż. Marcin PawlikCzłonek
9.Anna WesołowskaCzłonek

Wydziałowa Komisja Wyborcza 2020-2024:

l.p.imie i nazwiskofunkcja
1.dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK Przewodniczący
2.dr inż. Marek DudzikCzłonek
3.mgr inż. Ewa Biały Członek
4.mgr inż. Łukasz SołtysekCzłonek
5.Szymon NachmanCzłonek

Zespół ds. ewaluacji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

1.  dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

2.  dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

3.  dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof.PK

4.  dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof.PK

5.  dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof.PK

6.  dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof.PK

7.  dr hab. inż. Robert Sałat, prof.PK

8.  mgr inż. Ewa Biały

Zespół ds. bieżących remontów i inwestycji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

1.     Katarzyna Bielecka

2.     mgr inż. Ewa Biały

3.     dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof.PK

4.     dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof.PK

5.     dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof.PK

6.     dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof.PK

7.     mgr inż. Marek Popczyk

8.     dr inż. Anna Romańska-Zapała