Koszty kształcenia

Koszty kształcenia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2023/2024
Składniki kalkulacji:
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
2. Umowy zlecenia/o dzieło
3. Amortyzacja ST i WNP
4. Eksploatacja i remonty budynków (w tym sale i laboratoria)
5. Zakup materiałów, urządzeń i aparatury
6. Usługi
7. Koszty szkoleń i delegacji, podróże służbowe
8. Księgozbiory
9. Ubezpieczenia majątkowe
10. Inne koszty rodzajowe
11. Koszty zajęć zleconych na inne wydziały
12. Koszty Studium Języków Obcych
13. Koszty Centrum Sportu i Rekreacji
14. Koszty Biblioteki PK
15. Wydawnictwa
16. Studenckie Koła Naukowe
17. Środki młodzieżowe
Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych (zł) w roku akademickim 2023/2024
Elektrotechnika i automatyka Informatyka Infotronika
w inż. komp.
I stopień II stopień I stopień II stopień
Koszty ogółem/rok 4 086 991 823 456 2 884 025 905 206
Planowana liczba studentów 323 87 247 72
w roku akademickim 2023/24
Przeciętny koszt kształcenia 12 981 9 564 11 676 12 572
1 studenta (w roku ak.)
Opłata za powtarzanie zajęć* 12 13 12 13
* za 1 godzinę
Maksymalna opłata semestralna  2100 2100 2100 2100
Koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych (zł) w roku akademickim 2023/2024
Elektrotechnika i automatyka Informatyka
w inż. komp.
I stopień II stopień I stopień
Koszty ogółem/rok 1 522 150 665 847 1 522 031
Planowana liczba studentów 240 95 215
w roku akademickim 2023/24
Przeciętny koszt kształcenia 6 476 7 029 7 100
1 studenta (w roku ak.)
Opłata semestralna 3 200 3 500 3 500
Opłata za powtarzanie zajęć* 25 30 30
* za 1 godzinę