Najważniejsze fakty z historii Wydziału

Powstanie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

1953 roku Wydział ten przekształcony został w Wydział Mechaniczny, który w 1954 roku stał się jednym z wydziałów powołanej uchwałą Rady Ministrów Politechniki Krakowskiej. Wtedy to Katedra zmieniła nazwę na Katedra Elektrotechniki. W roku 1968 przy Katedrze Aparatury Przemysłowej powstał również Zakład Automatyki.

1. października 1974 roku w ramach Wydziału Mechanicznego utworzono Instytut Elektrotechniki i Elektroniki (IEiE), który swoją działalność rozpoczynał w oparciu o dwa Zakłady: Elektrotechniki Przemysłowej oraz Automatyki Przemysłowej.

Rys historyczny

Najnowsza historia