Organizacje studenckie

IEEE Student Branch

Studenckie Koło SEP nr 33

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej