Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr inż. Wojciech Czuchra

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w 2021 r. – dr hab. inż. Dariusz Borkowski prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. BHP – mgr inż. Marek Popczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. dyplomowania – dr inż. Arkadiusz Duda

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji – dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. hospitacji – dr inż. Joanna Strug

Pełnomocnik Dziekana ds. kół naukowych – dr inż. Zbigniew Pilch

Pełnomocnik Dziekana ds. kontroli praktyk zawodowych: dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK