Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk – dr inż. Wojciech Czuchra

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Pełnomocnik dziekana ds. BHP – mgr inż. Marek Popczyk

Pełnomocnik dziekana ds. dyplomowania – dr inż. Dariusz Smugała

Pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji – dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

Pełnomocnik dziekana ds. hospitacji – dr inż. Joanna Strug

Pełnomocnik dziekana ds. kół naukowych – dr inż. Zbigniew Pilch

Pełnomocnik dziekana ds. kontroli praktyk zawodowych – dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

Pełnomocnik dziekana ds. promocji i organizacji wydarzeń wydziałowych – mgr inż. Jakub Zielonka

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji kursów, szkoleń i szkół letnich – inż. Maciej Gibas