Plany studiów

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.

Kierunek Elektrotechnika

plan studiów I stopnia (zmiana od 1.10.2019)

bloki przedmiotów obieralnych (zmiana od 1.10.2019)

plany studiów II stopnia:

Informatyczne Systemy Automatyki

Monitoring i Diagnostyka Układów Elektrycznych

Współczesne Systemy Trakcji Elektrycznej

Elektryczne Urządzenia Sterowania

Elektroenergetyka (zmiana od 1.10.2019)

plan studiów III stopnia

Kierunek Energetyka

(nie prowadzimy już nowego naboru na ten kierunek, przeniesiony od 1.10.2019 na WIŚiE)

plan studiów I stopnia

plan studiów II stopnia

plan studiów I stopnia (obowiązuje studentów rozpoczynających I rok studiów w roku ak. 2018/19 – 1.10.2018)

Kierunek Informatyka

plan studiów I stopnia (zmiana od 1.10.2019)

Kierunek Infotronika

plan studiów II stopnia (nowy kierunek od semestru letniego 2019/2020)

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20.

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

I stopień kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

Kierunek Elektrotechnika I stopień (wszystkie specjalności; studenci mają wspólny plan do 5 semestru studiów, na semestrze 5 następuje wybór specjalności)

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Automatyka w Układach Elektrycznych

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Inżynieria Systemów Elektrycznych

I stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Trakcja Elektryczna

Kierunek Elektrotechnika II stopień

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektryczne urządzenia sterowania

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Informatyczne systemy automatyki

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

II stopień kierunek Elektrotechnika, specjalność Współczesne systemy trakcji elektrycznej

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2020/21