Poczet Dziekanów

Prof. nadz. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski
Dziekan w latach 1975-1981

Doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn
Dziekan w latach 1981-1987

Prof. nadz. dr hab. inż. Jan Broś
Dziekan w latach 1987-1988

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Pizoń
Dziekan w latach 1988-1990 oraz 1991-1993

Dr hab. inż. Stanisław Szpilka, prof. PK 

Dziekan w latach 1990-1991

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
Dziekan w latach 1993-1999

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
Dziekan w latach 1999-2005 oraz 2012-2020

Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Dziekan w latach 2005-2012

Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof PK
Dziekan w latach 2021 – nadal