Postępowania habilitacyjne

Tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Tryb działania i sposób przeprowadzania postępowania okreslony jest uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej.

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 maja 2022 r. nr 32/n/05/2022 w sprawie zmian w trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Link do uchwały

Postępowania habilitacyjne procedowane na WIEiK

dr inż. Andrzej Szromba

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Szromby w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki:


dr inż. Dariusz Borkowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Borkowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki:


dr inż. Krzysztof Tomczyk

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Tomczyka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki:


dr inż. Marcin Jaraczewski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marcina Jaraczewskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki:


dr inż. Maciej Sułowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Macieja Sułowicza w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki:


dr inż. Jacek Bartman

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Bartmana w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:

Załączniki: