Lista pracowników wydziału

Profesorowie

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-58, p.409C

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

Kierownik Katedry Automatyki i Informatyki E-1

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-93, p.200b

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-25-06

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-26, p. 107

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-27, p.208f

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-45

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

12 628-25-30, p.206b

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw nauki

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-99, p. 106

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-21, p.409B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-29-56, p.207

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-23, p.1/7

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-03, p.410B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-21, p.409B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Kierownik Katedry Inżynierii Elektrycznej E-2

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-21, p. 409B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-59, p. 408

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-13, pok. 410

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Marcin Jaraczewski , prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-30-41, pok. 7C

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw kształcenia

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-43, p.206a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Doktorzy

dr inż. Sławomir Bąk

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-05, pok. 101d

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Wojciech Czuchra

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-79

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Andrzej Drwal

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. (12) 628-26-18, pok.7B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Arkadiusz Duda

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-30-86

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Arkadiusz Dziechciarz

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-58, p.409C

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marek Dudzik

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-79

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Krzysztof Gądek

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. (12) 628-25-78, pok. 5

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Damian Grela

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-23, pok. 205A

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Konrad Hawron

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-26-53, pok.6

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Wiesław Jakubas

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. (12) 628-26-17, pok. 5

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Tomasz Makowski

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-93

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Ryszard Mielnik

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-26-59, p. 408

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marcin Pawlik

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-03, pok. 410

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Grzegorz Pędrak

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-78, p. 100b

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Zbigniew Pilch

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-79

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Janusz Prusak

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-79

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-26-19, pok. 7C

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Anna Romańska-Zapała

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-30-62

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Bartosz Rozegnał

PRODZIEKAN do spraw studenckich

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Krzysztof Schiff

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-91, p.100c

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marek Sieja

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-43, p. 206a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Tomasz Sieńko

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-23, p. 1/7

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Dariusz Smugała

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-23

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Joanna Strug

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-05, pok. 101d

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Karol Suchenia

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-98, pok. 7a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Zbigniew Szular

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-99, p. 106

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Łukasz Ścisło

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-73, p. 200a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marcin Tomczyk

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-30-86, p. 105

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Mariusz Węgrzyn

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-93, p. 200b

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Sławomir Żaba

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. (12) 628-26-18, pok. 7B

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Magistrzy

mgr inż. Paweł Albrechtowicz

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-30-86

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Krzysztof Czajkowski

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-03, pok. 7c

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Dariusz Cholewa

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-25-29, pok. 1/5

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Dariusz Dorota

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-05, pok. 101d

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-73, p. 200a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Paweł Król

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-04, pok. 101a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Dominik Mamcarz

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-30-86, pok. 105

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-25-73, p. 200a

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Michał Sierżęga

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-25-29

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Łukasz Sołtysek

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. 12 628-26-23

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Anna Suchenia

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

tel. 12 628-26-05, pok. 101d

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Jarosław Tulicki

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-26-59

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Bartosz Woszczyna

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

tel. (12) 628-26-79, pok. 108b

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID