Przewody doktorskie

Doktorant / streszczeniePromotorRecenzja 1Recenzja 2
mgr inż. Marek Dudzikprof. dr hab.inż. Adam Jagiełłoprof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyńskidr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
mgr inż. Alejandro Fernandez Gomezdr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PKdr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRzdr hab. inż. Tomasz Węgiel
mgr inż. Tomasz Sieńkoprof. dr hab.inż. Tadeusz Sobczykprof. dr hab. inż. Tadeusz Glinkadr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
mgr inż. Marek Siejaprof. dr hab.inż. Edward Layerdr hab.inż. Andrzej Bień, prof.AGHdr hab.inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. José Gregorio Ferreira De Sádr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PKdr hab. inż. Robert Sałatdr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. Bartosz Rozegnałdr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PKdr hab. inż. Wojciech Jarzynadr hab. inż. Robert Stala
mgr inż. Marcin Tomczykdr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PKdr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PKprof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
mgr inż. Arkadiusz Dudadr hab.inż. Piotr Drozdowski, prof.PKdr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRzprof. dr hab. inż. Czesław T. Kowalski
mgr inż. Konrad Hawronprof. dr hab.inż. Maciej Siwczyńskidr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof.UZdr hab.inż. Ryszard Porada
mgr inż. Tomasz Makowskiprof. dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyńskidr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)prof. dr hab.inż. Józef Lisowski (Uniwersytet Morski – Gdynia)
mgr inż. Natalia Radwan – Pragłowskadr hab.inż.Tomasz Węgiel, prof. PKdr hab.inż. Damian Mazur, prof.PRz (Politechnika Rzeszowska)dr hab.inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)

Tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Tryb działania i sposób przeprowadzania postępowania okreslony jest uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej.

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiejz 25 maja 2022 r. nr 32/n/05/2022 w sprawie zmian w trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Link do uchwały