Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej  w kadencji od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.

1. Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK – przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika  WIEiK

2. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

3. Dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK

4. Dr hab. inż. Marcin Jaraczewski, prof. PK

5. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

6. Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

7. Dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

8. Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy

9. Dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK

10. Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

11. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

12. Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Członkowie Rady Naukowej z głosem doradczym:

13. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK

14. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK

15. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

16. Prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk

17. Dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK