Regulamin organizacyjny WIEiK

Aktualnie Wydział działa w oparciu o REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI – Załącznik do Zarządzenia nr 26 Rektora PK z dnia 26 lutego 2021 r. 

Ostatnia aktualizacja dotycząca WIEiK z dnia 29 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja regulaminu z dnia 13 września 2021 r.