Struktura Wydziału

E-0 Administracja Wydziału

(E-00) Biuro Dziekana Wydziału
brak zdjęcia

mgr inż. Ewa Biały

kierownik administracyjny wydziału

012 628 26 01

brak zdjęcia

Katarzyna Bielecka

specjalista

012 628 26 08

brak zdjęcia

Dariusz Kubala-Matwiejczyk

012 628 26 90

brak zdjęcia

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

specjalista

012 628 26 01

brak zdjęcia

mgr Anna Polańska

specjalista

012 628 26 01

(E-01) Dziekanat
brak zdjęcia

mgr inż. Magdalena Dąbrowska

specjalista

012 628 26 07

brak zdjęcia

mgr Krzysztof Pilch

specjalista

012 628 26 49

brak zdjęcia

mgr inż. Czesław Błąkała

starszy specjalista

012 628 26 10

brak zdjęcia

mgr Ewa Lutyńska

kierownik dziekanatu

012 628 26 06

brak zdjęcia

Anna Wesołowska

samodzielny referent

012 628 26 06

brak zdjęcia

mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz

specjalista

012 628 20 43

brak zdjęcia

dr inż. Andrzej Drwal

specjalista

012 628 26 18

brak zdjęcia

lic. Karolina Windak

samodzielny referent

012 628 26 07

(E-02) Stanowisko ds. finansowych
brak zdjęcia

Grażyna Franaszek

specjalista ds. finansowych

012 628 21 44

(E-03) Zespół ds. obsługi projektów i współpracy z zagranicą
brak zdjęcia

mgr inż. Iwona Gołdasz

starszy specjalista

012 628 21 44

(E-04) Zespół ds. obsługi inżynieryjno-technicznej
brak zdjęcia

Paweł Batiuszczak

specjalista

012 628 26 19

brak zdjęcia

Kacper Chojkowski

technik

012 628 26 19

brak zdjęcia

lic. Grzegorz Cholewka

samodzielny referent techniczny

012 628 26 19

brak zdjęcia

Jan Drabik

specjalista

012 628 26 19

brak zdjęcia

Maciej Gibas

technik

012 628 26 19

brak zdjęcia

inż. Paweł Kolbusz

informatyk

012 628 26 19

brak zdjęcia

inż. Filip Orłowski

technik

012 628 26 19

brak zdjęcia

mgr inż. Marek Popczyk

kierownik zespołu ds. obsługi inżynieryjno-technicznej

012 628 26 12

brak zdjęcia

Przemysław Trendota

specjalista inżynieryjno- techniczny

012 628 26 19

brak zdjęcia

mgr inż. Paweł Zieliński

starszy specjalista

012 628 26 12

brak zdjęcia

mgr inż. Daniel Machno

starszy technik

012 628 26 19

E-1 Katedra Automatyki i Informatyki

Sekretariat
brak zdjęcia

mgr Beata Olszowska

specjalista

012 628 26 85

brak zdjęcia

mgr Aleksandra Kukla

samodzielny referent

012 628 26 85

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

kierownik katedry, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

prodziekan do spraw kształcenia, profesor czelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Anna Romańska – Zapała

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Krzysztof Schiff

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Marek Sieja

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Łukasz Ścisło

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Mariusz Węgrzyn

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Grupa pracowników dydaktycznych
brak zdjęcia

dr inż. Sławomir Bąk

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Andrzej Drwal

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Krzysztof Gądek

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Damian Grela

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Wiesław Jakubas

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

brak zdjęcia

dr inż. Marcin Pawlik

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Grzegorz Pędrak

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Joanna Strug

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Sławomir Żaba

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Karol Suchenia

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Krzysztof Czajkowski

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

brak zdjęcia

mgr inż. Dariusz Dorota

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr Piotr Kędra

asystent

brak zdjęcia

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Paweł Król

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Anna Suchenia

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Doktoranci
brak zdjęcia

mgr inż. Miłosz Worwa

doktorant

brak zdjęcia

mgr inż. Lucyna Szul

doktorant

brak zdjęcia

mgr inż. Wojciech Bańkosz

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Adam Surówka

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Denys Gutenko

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Rafał Rucki

doktorant – Program Polidoctus

ORCID

E-2 Katedra Inżynierii Elektrycznej

Sekretariat
brak zdjęcia

mgr inż. Janina Ryszka

starszy specjalista

012 628 26 14

brak zdjęcia

mgr Agata Taler

specjalista

012 628 26 14

Grupa pracowników badawczych
brak zdjęcia

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

prodziekan do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Dariusz Cholewa

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Adam Głowacz

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Przemysław Krzyk

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

maciej sułowicz

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Dziekan Wydziału, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Marcin Jaraczewski, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

prodziekan do spraw nauki, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Kierownik Katedry Inżynierii Elektrycznej E-2, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Arkadiusz Duda

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Marek Dudzik

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

arkadiusz dziechciarz

dr inż. Arkadiusz Dziechciarz

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Konrad Hawron

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Tomasz Makowski

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Zbigniew Pilch

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Bartosz Rozegnał

prodziekan do spraw studenckich, adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Tomasz Sieńko

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Dariusz Smugała

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Zbigniew Szular

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Marcin Tomczyk

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Paweł Albrechtowicz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Wacław Maciołek

asystent – urlop bezpłatny do 31.12.2022 r.

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

brak zdjęcia

mgr inż. Dominik Mamcarz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Michał Sierżęga

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Łukasz Sołtysek

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Jarosław Tulicki

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Krzysztof Sołtys

asystent

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Marcin Wawro

asystent

ORCID

Grupa pracowników dydaktycznych
brak zdjęcia

dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Wojciech Czuchra

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Ryszard Mielnik, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

dr inż. Janusz Prusak

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Bartosz Woszczyna

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Doktoranci
brak zdjęcia

mgr inż. Mirosław Czechowski

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Tomasz Gębarowski

doktorant

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Monika Markowska

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Tymoteusz Naczyński

doktorant – doktorat wdrożeniowy

brak zdjęcia

mgr inż. Jakub Zielonka

doktorant

brak zdjęcia

mgr inż. Łukasz Sołtysek

doktorant

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Bartłomiej Sysło

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Sebastian Bartel

doktorant

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Rafał Jacukowicz

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Agata Kania

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Damian Liszka

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Piotr Natkaniec

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Mariusz Piękoś

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

brak zdjęcia

mgr inż. Robert Wiśniewski

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

Profesorowie seniorzy
brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

brak zdjęcia

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID