Struktura Wydziału

E-0 Administracja Wydziału

(E-00) Biuro Dziekana Wydziału

mgr inż. Ewa Biały

kierownik administracyjny wydziału

012 628 26 01

Katarzyna Bielecka

specjalista

012 628 26 08

Dariusz Kubala-Matwiejczyk

012 628 26 90

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

specjalista

012 628 26 01

mgr Anna Polańska

specjalista

012 628 26 01

(E-01) Dziekanat

mgr inż. Magdalena Dąbrowska

specjalista

012 628 26 07

mgr Krzysztof Pilch

samodzielny referent

012 628 26 49

mgr inż. Czesław Błąkała

starszy specjalista

012 628 26 10

mgr Ewa Lutyńska

kierownik dziekanatu

012 628 26 06

Anna Wesołowska

specjalista

012 628 26 06

mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz

specjalista

012 628 20 43

dr inż. Andrzej Drwal

specjalista

012 628 26 18

lic. Karolina Windak

samodzielny referent

012 628 26 07

(E-02) Stanowisko ds. finansowych

Grażyna Franaszek

specjalista ds. finansowych

012 628 21 44

(E-03) Zespół ds. obsługi projektów i współpracy z zagranicą

mgr inż. Iwona Gołdasz

starszy specjalista

012 628 21 44

(E-04) Zespół ds. obsługi inżynieryjno-technicznej

Paweł Batiuszczak

specjalista

012 628 26 19

Kacper Chojkowski

technik

012 628 26 19

lic. Grzegorz Cholewka

samodzielny referent techniczny

012 628 26 19

Jan Drabik

specjalista

012 628 26 19

Maciej Gibas

technik

012 628 26 19

inż. Paweł Kolbusz

informatyk

012 628 26 19

mgr inż. Marek Popczyk

kierownik zespołu ds. obsługi inżynieryjno-technicznej

012 628 26 12

Przemysław Trendota

specjalista inżynieryjno- techniczny

012 628 26 19

mgr inż. Paweł Zieliński

starszy specjalista

012 628 26 12

mgr inż. Daniel Machno

starszy technik

012 628 26 19

E-1 Katedra Automatyki i Informatyki

Sekretariat

mgr Beata Olszowska

specjalista

012 628 26 85

mgr Aleksandra Kukla

samodzielny referent

012 628 26 85

Grupa pracowników badawczych

dr hab. inż. Leonid Moroz, prof. PK

profesor uczelni

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

kierownik katedry, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

prodziekan do spraw kształcenia, profesor czelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Krzysztof Pomorski

adiunkt

dr inż. Anna Romańska – Zapała

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Krzysztof Schiff

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marek Sieja

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Łukasz Ścisło

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Mariusz Święcicki

adiunkt

dr inż. Mariusz Węgrzyn

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Grupa pracowników dydaktycznych

dr inż. Sławomir Bąk

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Andrzej Drwal

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Damian Grela

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Wiesław Jakubas

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marcin Pawlik

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Grzegorz Pędrak

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Joanna Strug

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Sławomir Żaba

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Karol Suchenia

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Krzysztof Czajkowski

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Dariusz Dorota

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr Piotr Kędra

asystent

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Paweł Król

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Anna Suchenia

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Doktoranci

mgr inż. Miłosz Worwa

doktorant

mgr inż. Lucyna Szul

doktorant

mgr inż. Wojciech Bańkosz

doktorant

ORCID

mgr inż. Adam Surówka

doktorant

ORCID

mgr inż. Denys Gutenko

doktorant

ORCID

mgr inż. Rafał Rucki

doktorant – Program Polidoctus

ORCID

E-2 Katedra Inżynierii Elektrycznej

Sekretariat

mgr inż. Janina Ryszka

starszy specjalista

012 628 26 14

mgr Agata Taler

specjalista

012 628 26 14

Grupa pracowników badawczych

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

prodziekan do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Dariusz Cholewa

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Adam Głowacz

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

maciej sułowicz

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Dziekan Wydziału, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

profesor

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Marcin Jaraczewski, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

prodziekan do spraw nauki, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Kierownik Katedry Inżynierii Elektrycznej E-2, profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Arkadiusz Duda

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Marek Dudzik

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

arkadiusz dziechciarz

dr inż. Arkadiusz Dziechciarz

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Konrad Hawron

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Tomasz Makowski

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Zbigniew Pilch

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Bartosz Rozegnał

prodziekan do spraw studenckich, adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Tomasz Sieńko

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Dariusz Smugała

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Zbigniew Szular

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Paweł Albrechtowicz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Wacław Maciołek

asystent – urlop bezpłatny do 31.12.2022 r.

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Dominik Mamcarz

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Michał Sierżęga

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Łukasz Sołtysek

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Jarosław Tulicki

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Krzysztof Sołtys

asystent

ORCID

mgr inż. Marcin Wawro

asystent

ORCID

Grupa pracowników dydaktycznych

dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Wojciech Czuchra

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Ryszard Mielnik, prof. PK

profesor uczelni

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

dr inż. Janusz Prusak

adiunkt

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Bartosz Woszczyna

asystent

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

Doktoranci

mgr inż. Mirosław Czechowski

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Tomasz Gębarowski

doktorant

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Monika Markowska

doktorant

ORCID

mgr inż. Tymoteusz Naczyński

doktorant – doktorat wdrożeniowy

mgr inż. Jakub Zielonka

doktorant

mgr inż. Łukasz Sołtysek

doktorant

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

mgr inż. Bartłomiej Sysło

doktorant

ORCID

mgr inż. Sebastian Bartel

doktorant

ORCID

mgr inż. Rafał Jacukowicz

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Agata Kania

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Damian Liszka

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Piotr Natkaniec

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Mariusz Piękoś

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

mgr inż. Robert Wiśniewski

doktorant – doktorat wdrożeniowy

ORCID

Profesorowie seniorzy

prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło

profesor senior

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

ORCID