Studia doktoranckie

Rok akademicki 2021/2022 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzone jest kształcenie na studiach doktoranckich.

Kolejne roczniki doktorantów kształcą się w Szkole Doktorskiej PK.