Studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzone są w roku akademickim 2022/2023 następujące kierunki i specjalności studiów:

Profil ogólnoakademicki – stopień I


Elektrotechnika i Automatyka

Informatyka w Inżynierii Komputerowej

  • bez specjalności
  • Profil ogólnoakademicki – stopień II


    Elektrotechnika i Automatyka

    Infotronika

  • bez specjalności
  • Studia doktoranckie – stopień III

    Elektrotechnika