System zapewnienia jakości kształcenia

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej obowiązuje UCZELNIANY WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.

Aktualnie obowiązujące procedury w ramach WSZJK na PK to: