Uwierzytelnienie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez PK w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie.

Więcej informacji.