Władze wydziału

Maciej Sułowicz

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

DZIEKAN

 • finanse i budżet
 • polityka personalna, zatrudnienia
 • rozwój kadry
 • rozwój Wydziału
 • nagrody i odznaczenia
 • parametryzacja, ewaluacja i akredytacja jednostki
 • koordynacja pracy prodziekanów
 • organizacja i przewodniczenie w Radzie Naukowej i Kolegium Wydziału
 • współpraca międzynarodowa
Krzysztof Tomczyk

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw kształcenia

 • jakość kształcenia
 • plany i sprawozdania, zlecenia, bieżąca analiza zatrudnienia
 • programy kształcenia – studia I i II stopnia
 • indywidualne programy studiów – studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe i kursy szkoleniowe
 • koła naukowe
 • współpraca z dziekanatem, samorządem studentów i doktorantów
 • parametryzacja i akredytacja jednostki
Bartosz Rozegnał

dr inż. Bartosz Rozegnał

PRODZIEKAN do spraw studenckich

 • e-learning
 • program HMS
 • studenci zagraniczni, w tym ERASMUS
 • rekrutacja studentów – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • sprawy socjalne studentów
 • współpraca z dziekanatem
 • współpraca z Samorządem Studentów
Witold Mazgaj

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw nauki

 • akty prawne związane z nauką
 • rozwój kadry, nadzór nad habilitacjami i doktoratami
 • studia w j. angielskim
 • parametryzacja i akredytacja jednostki
 • badania naukowe
 • publikacje naukowe
 • program kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
Dariusz Borkowski

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem

 • rozwój Wydziału, planowanie i inwestycje
 • promocja WIEiK
 • projekty naukowe i badania przemysłowe
 • współpraca z przemysłem
 • doktoraty wdrożeniowe
 • praktyki studenckie
 • parametryzacja i akredytacja jednostki
 • informatyzacja Wydziału