Współpraca z firmami

 • Apator Elkomtech S.A.
 • Electric Power Quality Sp. z o.o.
 • AAT Holding S.A.
 • RHO Software MARIUSZ OKOŃSKI
 • LUMEL S.A.
 • MWM Elektro Sp. z o.o.
 • Zakład  Pomiarowo_Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
 • Hager Polo Sp. z o.o.
 • Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.
 • Phoenix Contact Sp. z o.o.
 • Mesco Sp. z o.o.
 • Rejs Sp. z o.o.
 • Omricon electronics GmbH, Austria
 • Enetecs Sp. z o.o.
 • ABB Sp. z o.o.
 • RHO Software MARIUSZ OKOŃSKI
 • AQUA-Tech Sp z o. o.
 • PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
 • Nidec Motors & Actuators (Poland), Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – Dział Innowacji

Efekty współpracy
 

 1. Ekspertyzy i opracowania:
  – wykonywanie opinii sądowych oraz opinii o innowacyjności;
  – ekspertyzy techniczne z zakresu min.: jakości energii elektrycznej, układów generacyjnych OZE, energoelektroniki;
 2. Rozwój technologii:
  – układy przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej generatorów;
  – układy redukcji ciśnienia wody z odzyskiem energii;
  – projektowanie generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi;
  – przekształtnikowe układy przetwarzania energii mogących współpracować z OZE;
  – algorytmy zarządzania energii w systemach OZE z magazynami energii;
  – diagnostyka maszyn asynchronicznych pod kątem zastosowań przemysłowych;
 3. Wdrożenia:
  – realizacja uruchomienia MEW o mocy 150kW – AKWA na rzece Biała Głuchołazka w m. Biała Nyska;
  – wdrożenie pilotażowej serii układów redukcji ciśnienia z odzyskiem energii w sieci ciepłowniczej MPEC Kraków;
  – aplikacja modułów diagnostyki maszyn asynchronicznych w produktach BEL oferowanych przez APATOR S.A.;
 4. Rozwój i doskonalenie bazy laboratoryjnej:
  – uruchomienie stanowiska do badań hydroenergetycznych (turbiny niskospadowe, jazy i przepławki);
  – rozbudowa stanowisk laboratoryjnych: laboratorium zintegrowanych systemów sterowania, system informatyczny do analizy statystycznej;
  – utworzenie filii międzynarodowego laboratorium EduNET na WIEiK;
 5. Rozpowszechnianie wiedzy:
  – certyfikowane szkolenia dla pracowników i studentów PK;
  – prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich rozwiązujących konkretne problemy techniczne;
  – publikacje w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.