Wysokości opłat za usługi edukacyjne

Wysokość opłat za studia I i II stopnia

Wysokość opłat za studia III stopnia