Wysokości opłat za usługi edukacyjne

Wysokość opłat za studia I i II stopnia od roku akad. 2022/23

Wysokość opłat za studia I i II stopnia od roku akad. 2019/20

Wysokość opłat za studia I i II stopnia od roku akad. 2020/21

Wysokość opłat za studia I i II stopnia od roku akad. 2021/22

Wysokość opłat za studia III stopnia

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia