Wzory klauzul informacyjnych (RODO)

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 18 stycznia 2021 r. znak R.0201.7.2021 w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, szkoły letnie, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów i doktorantów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów.

Wzory klauzul informacyjnych:

(1) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(2)KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(3) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(4) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW UCZELNI INNYCH NIŻ POLITECHNIKA KRAKOWSKA WNIOSKUJĄCYCH O PRZYJĘCIE W TRYBIE PRZENIESIENIA NA STUDIA I LUB II STOPNIA PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(5) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW UCZELNI INNYCH NIŻ POLITECHNIKA KRAKOWSKA WNIOSKUJĄCYCH O ODBYWANIE CZĘŚCI STUDIÓW I LUB II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU MOSTECH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(6) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOKTORANTÓW UCZELNI INNYCH NIŻ POLITECHNIKA KRAKOWSKA WNIOSKUJĄCYCH O ODBYWANIE CZĘŚCI STUDIÓW III STOPNIA W RAMACH PROGRAMU MOSTECH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

(7) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WNIOSKUJĄCYCH O WZNOWIENIE STUDIÓW I LUB II STOPNIA

(8) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY DOKTORANTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WNIOSKUJĄCYCH O WZNOWIENIE STUDIÓW III STOPNIA

(9) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OS B SKREŚLONYCH Z LISTY STUDENT W POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WNIOSKUJĄCYCH O WZNOWIENIE STUDI W I LUB II STOPNIA

(10) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OS B SKREŚLONYCH Z LISTY DOKTORANT W POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WNIOSKUJĄCYCH O WZNOWIENIE STUDI W DOKTORANCKICH