Studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzone są w roku akademickiem 2018/2019 następujące kierunki i specjalności studiów:

STUDIA I STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Inżynieria systemów elektrycznych
- INFORMATYKA (nastąpi zmiana nazwy kierunku od roku akademickiego 2019/2020 na : Informatyka w inżynierii komputerowej)
  bez specjalności

 

STUDIA II STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Elektryczne urządzenia sterowania
    - Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
    - Współczesne systemy trakcji elektrycznej