Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk – dr inż. Wojciech Czuchra
Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK
Pełnomocnik dziekana ds. BHP – mgr inż. Marek Popczyk
Pełnomocnik dziekana ds. dyplomowania – dr inż. Dariusz Smugała
Pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji – dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK
Pełnomocnik dziekana ds. hospitacji – dr inż. Joanna Strug
Pełnomocnik dziekana ds. kół naukowych – dr inż. Zbigniew Pilch
Pełnomocnik dziekana ds. kontroli praktyk zawodowych – dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Pełnomocnik dziekana ds. promocji i organizacji wydarzeń wydziałowych – mgr inż. Jakub Zielonka
Pełnomocnik dziekana ds. organizacji kursów, szkoleń i szkół letnich – inż. Maciej Gibas
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top